Obsługa klientów eksportowych

Joanna Mączka
Tel. +48 52 555 11 46
joanna.maczka@ims.li

Katarzyna Urbańska – Dydo
katarzyna.urbanska-dydo@ims.li

Kontakt

IMS SOFA Sp. z o. o.
ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz
tel. +48 52 55 51 100
e-mail: imssofa@ims.li